onsdag 25 juli 2012

Depression ökar sjukdomsrisker hos medelålders män

Bloggen är tillbaka efter sommaruppehållet. Här är en översättningen av en text i dagens Helsingin Sanomat om att medelålders män med depression löper större risk än andra att drabbas av kransartärsjukdom och stroke.


Män i medelåldern som lider av depression verkar insjukna lättare i först kransartärsjukdom och senare i stroke. Det här enligt en undersökning i tidningen Stroke. Forskarna följde under tio års tid 9 600 medelålders män.

Depressionens samband med båda sjukdomarna är känd sedan tidigare, men den upptäckt man nu gjorde i fråga om det tidsmässiga sambandet är intressant.

Männens humörsstörningar kartlades genom en enkät i början av undersökningen. Under uppföljningen insjuknade cirka 650 män i kransartärsjukdom och 140 fick stroke.

Under analyseringen av resultaten uppmärksammade forskarna ett flertal riskfaktorer, vilka kan påverka utvecklingen av humörsstörningar och kransartärsjukdomar samt stroke.

Då riskfaktorerna tagits i beaktande, konstaterades att de män som led av depressionssymptom vid undersökningens början var cirka 40 procent mer sannolika att insjukna i kransartärsjukdom inom fem år än de män som inte uppvisade några humörsstörningar.

På motsvarande sätt visade sig risken för stroke vara fördubblad efter fem år för män som uppvisade depressionssymptom. Sambandet var särskilt signifikant för hjärninfarkt.

Undersökningen svarar inte på varför depressionssymptom kan öka risken för kransartärsjukdom på kort sikt och för stroke på lång sikt, men resultaten visar på att man genom att effektivt behandla depressionssymptom kan minska på fallen av kransartärsjukdom och stroke hos medelålders män.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar