måndag 10 september 2012

Vänner och närstående skyddar unga mot självmord

Översättning av ett pressmeddelande från Föreningen för mental hälsa i Finland med anledning av internationella dagen för självmordsprevention.

”Jag hade gått sönder. Och beslöt mig för att dö, lämna bakom mig all oreda och komma tillbaka som en ängel. Jag sjönk in i ett tillstånd som var svart och mörkt som en vinternatt”, beskrev författaren, skådespelaren och före detta elitidrottaren Manuela Bosco sammanbrottet i sitt liv vid ett seminarium på internationella dagen för självmordsprevention.
 
Närstående människor, naturen, ett nytt yrke och att lyssna till sig själv hjälpte henne tillbaka till livet.
 
Många faktorer skyddar unga mot självmord, konstaterade psykiatern och utvecklingsdirektören vid Föreningen för mental hälsa i Finland Kristian Wahlbeck.

-       Bland annat en rimlig inkomst, socialt kapital samt mental hälsa är skyddande faktorer. I en ekonomisk lågkonjunktur kan man minska självmorden genom att sysselsätta de unga. Fattigdom och skuldsättning är risker: ju mera skuldsatt man blir desto större är faran för självmord. Det är viktigt att ingripa i den generationsöverskridande marginaliseringen, påminde Wahlbeck.
 
Skyddande faktorer mot ungas självmord var temat vid Föreningen för mental hälsa i Finlands och Sorgbandet r.f.:s seminarium på internationella dagen för självmordsprevention den 10.9 i Helsingfors. De finländska ungdomarna begår internationellt sett många självmord: flickorna näst mest och pojkarna femte mest i världen. Trots en nedåtgående trend för självmord bland män begår unga män fortfarande cirka tre gånger oftare självmord än unga kvinnor.

Enligt specialforskare, docent Atte Oksanen, som föreläste vid seminariet är välfärden bland de finländska ungdomarna på väg att polariseras. Var tionde 14-16-åring lider av medelsvår eller svår depression.
 
-       De finländska ungdomarnas materiella välfärd är i en OECD jämförelse av toppklass, men familje- och vänskapsförhållandena är svaga. Goda sociala förhållanden och sammanhållning är dock i en nyckelställning i psykiskt välmående. Å andra sidan kan en tät sammanhållning också vara kvävande, påminner Oksanen.
-       Våld upplever ungdomarna mest hemma och i skolan. De platser som uppfattas som tryggast kan vara de mest otrygga.
Också pedagogiska ledaren vid Centralparkens yrkesinstitut Anne Suomela påminde om vikten av sociala förhållanden för de unga.
-       Sociala förhållanden fungerar som speglingsytor för den egna tillväxten och utvecklingen. Om lärandets glädje försvinner är det en risk för de unga, så skolorna har en utmaning att erbjuda upplevelser av framgång, ge uppbygglig feedback och upprätthålla elevernas motivation.


 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar