onsdag 30 januari 2013

Arbetslösas rätt till frivilligverksamhet förverkligas inte

Tre aktörer inom frivilligverksamhet, där även Psykosociala förbundet är med på ett hörn, har gjort en framställning till Arbets- och näringsministeriet med anledning av arbetslösas rätt att delta i frivilligverksamhet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till Arbets- och näringsministeriet
En av målsättningarna i Lagen om utkomstskydd för arbetslösa är att främja arbetslösas deltagande i allmännyttig frivilligverksamhet. Arbets- och näringsbyråernas (TE-byråerna) tolkningar av lagen och arbetslösas rätt till frivilligverksamhet är väldigt varierande och oförutsägbara. För liknande former av frivilligverksamhet kan man få helt olika svar från olika tjänstemän:

”Bra, det är klart du kan delta.”

”Naturligtvis kan du inte delta, vad tror du egentligen!”

 ”Delta bara, så länge du inte berättar om det för mig...”

Beslut om rätten att utföra frivilligarbete fattas individuellt på TE-byråerna. TE-byråerna kan i verkligheten inte säga vilka kriterierna för beslutsfattandet är. På de flesta byråerna säger man att kriteriet är personens tillgänglighet i förhållande till arbetsmarknaden. Ändå händer det att man bestämmer om karens även för väldigt oregelbundet och tidsmässigt litet deltagande. Det är inte en hållbar lösning för att utveckla och organisera frivilligverksamhet, att arbetslösa inte berättar om sitt deltagande i frivilligverksamhet på TE-byråerna. För närvarande är en normal situation för en organisatör av frivilligverksamhet att den frivilliga berättar att man på TE-byrån skrämt honom eller henne på grund av deltagande i frivilligverksamhet.

Att delta i frivilligverksamhet är en mänsklig rättighet. Arbetslösa borde kunna vara stolta över sitt deltagande, och de borde uppmuntras till frivilligarbete av arbetskraftsförvaltningen. Uppmuntran till frivilligverksamhet är speciellt viktigt för de arbetslösa som är i fara att råka ut för ensamhet och marginalisering. Många arbetslösa frivilliga säger att alternativet till frivilligverksamhet är att vara ensamma hemma. Genom att delta i frivilligverksamhet kan en arbetslös känna sig nyttig, upprätthålla sin sociala förmåga och följa med i samhället. I frivilligarbetet lär man sig saker, skapar nätverk och håller sig aktiv, vilket allt främjar chansen att få anställning.

Fältet av frivilligverksamhet är så brett och mångfaldigt att lagstiftningens definition ”vanligt frivilligarbete” inte längre är tillräckligt utan tydligare tolkningsinstruktioner.

Vi framställer att Arbets- och näringsministeriet tar ställning till tolkningen av arbetslösas rätt att delta i frivilligverksamhet enligt lagen om utkomststöd för arbetslösa, klargör praxis för arbetslösas rätt att delta i frivilligverksamhet och instruerar TE-byråerna i ärendet.

Helsingfors 28 januari 2013

Medborgararenan rf

VALIKKO-nätverket i Helsingfors

Frivillignätverket i Esbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar