tisdag 5 februari 2013

Arbis mini mässa!

Det är andra gången Svenskspråkiga Valikko gruppen i Helsingfors arrangerar en mini mässa kring frivillighet på Arbis! Ett utmärkt tillfälle att bekantta sig med olika sätt att göra någonting meningsfullt.  Det är just det här med meningsfull syssla som ofta citeras som en ledande orsak till frivilligt engagemang.   Guldvärt för våra verksamheter, men även främjar volontärens välbefinnande! 

Kom Med!


 
 
 
 

 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar