måndag 27 januari 2014

Studiebesök på Mind

Nyligen hemkomna efter två intensiva dagar i Stockholm kan vi bara konstatera att vi har så mycket att lära av varandra. Huvudfokus för den här resan var konferensen Unga Vuxna-dagarna där man diskuterade suicidprevention i alla dess former. Vad kan man göra för att undvika att unga människor tar livet av sig? Det här är en mycket komplex fråga som inte har något givet svar, men det är en fråga vi måste börja prata om. Vi måste våga lyfta fram även svåra ämnen. Innan konferensen körde igång hann vi med ett studiebesök på Mind. Mind är en ideell förening som främjar den psykiska hälsan och stöder människor i kris. Det var ett otroligt givande möte där vi utbytte idéer och erfarenheter och diskuterade hur vi kan gå vidare i våra respektive arbeten. Mer om besöket på Mind i kommande nummer av Respons. Glad måndag på er!

                                          Carl och Marie-Louise tar emot oss på Mind.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar