torsdag 4 september 2014

Mycket på gång i september

Tydligen är det på samma sätt varje höst. Att allt händer i september. Det bara väller in olika inbjudningar till seminarier och föreläsningar och prova på-tillfällen just nu. Hoppas att du har möjlighet att delta i något av dessa evenemang! Håll i er nu, här kommer några tips:

17.9 Temakväll om ångest. Vill du veta mera om olika typer av ångeststörnigar och vilka behandlingsmetoder som finns? Vad kan man själv göra för att hantera sin ångest?
Camilla Pitkänen, anhörigrådgivare och psykiatrisk sjukskötare vid SÖAF föreläser kring temat vid Algården i Jakobstad kl.18.30. Anmälan till Algården eller eva.astrand@soaf.fi. Välkommen!

18.9 Erfarenhetsexpertkväll i G18-huset, Georgsgatan 18A, Helsingfors. Du som har haft problem med psykisk ohälsa och/eller missbruk, arbetar med människor med dessa problem eller annars bara är intresserad av erfarenhetsexpertverksamhet - välkommen till en erfarenhetsexpertkväll torsdagen den 18 september kl. 17-19 i Evy Björkman-rummet, tredje våningen, G18-huset, Georgsgatan 18A i Helsingfors. Kvällen är öppen för alla och gratis. Kaffeservering. Anmäl dig till mette.strauss@kran.fi. Arrangörer är KRAN rf och KoKoA - utbildade erfarenhetsexperter rf.

22.9 och 23.9 Kurs i Psykiska första hjälpen. Välkommen med på kurs! Psykiska första hjälpen 2 bygger på samma grundkoncept som fysiska första hjälpen och utvecklar kunskap och verktyg för att klara livets motgångar. Kursen går igenom de vanligaste formerna av psykiska besvär och hur man bäst kan stöda det psykiska välbefinnandet. Inga förhandskrav - kursen är lämplig för alla! Tid: klockan 16.30-20.00 den 22.9 och 23.9 samt den 29.9 och 30.9. Plats: Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8. Kursavgift: 30 euro. Avgiften innehåller kurslitteratur. Anmälan till Johanna Cresswell-Smith, johanna.cresswell-smith@thl.fi före den 12 september.

25.9 Kvinnor och missbruk - utbildningsdag kl. 9.30-15.00. Dagen tar upp temat kvinnor och missbruk ur olika perspektiv. Riktar sig till personer som jobbar med och för missbrukare eller deras anhöriga. Övriga intresserade är också varmt välkomna! Fritt inträde. Platsen är G18, festsalen, Georgsgatan 18A i Helsingfors. Info och anmälan: mette.strauss@kran.fi, telefon: 050-410 7001.

30.9 Anhörigseminarium i Jakobstad kl. 9-15. Med fokus på mående och närstående. Biskop Björn Vikström och författaren Mathias Rosenlund föreläser. Öppet för alla intresserade. Fritt inträde! På Yrkesskolan Optima, Trädgårdsgatan 30. Anmälan senast 19.9 till eva.astrand@soaf.fi.


 
  


 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar