måndag 31 oktober 2016

Förbundets höstmöte i Vasa

I helgen hölls förbundets höstmöte, denna gång på Folkhälsanhuset Wasa. Mötesordförande Christer Rönnlund klubbade av föredragningslistan i fin takt. På listan fanns förbundets verksamhetsplan för 2017 som verksamhetsledare Bodil Viitanen redogjorde för, budgeten för nästa år godkändes och medlemsavgiften fastställdes såsom tidigare till 2,75 euro per föreningsmedlem.


Christer Rönnlund.

Christer Rönnlund återvaldes till styrelseordförande för 2017 vilket blir Rönnlunds fjärde år som förbundsordförande. Den nya styrelsen består av följande ordinarie medlemmar: Pamela Kinnunen, Nyland (Livsgnistan rf), Eivor Finnäs, Norra Österbotten (Psykosociala föreningen Contact rf), Ingvor Swahnström, Åboland (Duetto rf), Henrik Lagerberg från Åland (Ålands Intresseförening för psykisk hälsa rf) invaldes för år 2017 som ersättare (pga avgång). Ännu år 2017 sitter Bruno Rönnqvist som ordinarie från Helsingfors (Sympati Psykosociala förening rf) och Maj-Len Jossfolk från SydÖsterbotten (Psykosociala föreningen Svalan rf).

Under höstmötet delgavs medlemmarna även aktuell information från förbundets olika verksamhetsområden. Bodil presenterade ett mötesutlåtande som skickades till pressen där man ifrågasätter om tredje sektorns fina arbete tas i beaktande i den nya social- och hälsovårdsreformen. Som sista punkt på höstmötet uppmärksammades Årets medlem som 2016 är Anita Bodbacka från Psykosociala medlemsföreningen Cronblomman.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar