onsdag 30 oktober 2019

Spelpolitik


Under Sostetalk-dagarna i Tammerfors i oktober tog man upp frågan om spelpolitik och Veikkaus monopolställning i Finland. Många ministerier är inblandade i spelpolitiken i Finland. Kultur- och undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet delar ut understöd till kultur-, idrotts-och social- och hälsovårdsorganisationer årligen. Organisationer som erhåller understöd styrs under en rad olika lagar såsom bland annat Statsunderstödslagen. Organisationerna är skyldiga att följa upp hur understöden används och rapporterar och redovisar resultat till understödsbeviljaren. 

Utländsk spelpolitik når också Finland och finländska spelare. Ca 3 procent av finländarna har spelproblem. Redan i några år har man diskuterat på nationell nivå att det behövs ett program för spelpolitik. Man behöver satsa mera på att förebygga och åtgärda spelberoende. Ca 1 procent av understöd går till arbete för att hjälpa spelberoende personer. Större ansvar för marknadsföring krävs av Veikkaus. Då det gäller frågan om utländska spel har lyft fram olika alternativ för att begränsa den verksamheten men inga beslut har ännu gjorts av staten Finland. Vissa länder som också har spelmonopol på sina statliga spel har tex tagit beslut om att förhindra att pengar överförs till utländska spelbolag eller att man beslutat att blockera spel på internet.  

Ifall Finland skulle övergå till licenssystem, som man har tex i Sverige, istället för statligt monopol, skulle det behövas en grundlig genomgång och konsekvensbedömning och en politisk diskussion om vad det skulle vara för nytta för landet att övergå till ett sådant. Eftersom Finland ändå har ett system där man delar ut pengar till kultur, idrott, social- och hälsovård med intäkterna från Veikkaus är det svårt att se vad som kunde bli bättre för Finlands del. Värsta scenariot är väl ändå att helt släppa spelpolitiken i fritt fall och låta utländska spelbolag ta över och kamma hem spelarnas förluster i egna fickor. Dessa utländska firmor strävar efter egen vinst och vänder alldeles säkert ryggen åt spelproblemen. Dem får samhället ta hand om också i fortsättningen oberoende av monopol eller licens eller inget alls. 

Bodil Viitanen, verksamhetsledare

Nonni
Mäkikärki, verksamhetskoordinator 
Psykosociala förbundet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar