torsdag 26 mars 2020

Digitaliseringen – här för att stanna

 
Vi deltog i ett webinarium med ca 75 deltagare från hela Svenskfinland, som arrangerades som en del av All Digital Week. Föreläsare: Anders Thoresson från Göteborg.

Föreläsningen handlade om digitaliseringens möjligheter och hur vi kan använda teknik inom våra arbetsfält. Anders Thoresson, som var uppkopplad på distans från Göteborg, började med att berätta om hur man på 1950-talet förfärades av hur barn använde sina cyklar och visade en insändare där oroliga föräldrar uppmanade till förbud mot cyklar.
Idag är vi oroliga för barns nättid, näthat, nätmobbning osv, alltså många negativa aspekter. Istället, menar han, behöver vi lära oss hur vi hanterar verktyget på ett ansvarsfullt sätt (eftersom tekniken är här för att stanna). Alltså, istället för att förbjuda teknik behöver vi, genom utbildning och kunskapsdelning, lära oss att dra nytta av de POSITIVA aspekterna som tekniken ger oss. Med små steg i taget.

Vi har på kort tid tvingats lära oss att jobba mera med teknik än vi kanske gör i vår vanliga jobbvardag (pga coronakrisen), men det kan också mycket väl bli så att vi behöver använda teknik betydligt mer och på nya sätt inom en snar framtid pga klimatpåverkan, för att effektivisera, spara på kostnader, tid osv. Han menar att vi behöver lära oss att mötas över internet mera. ”I och med coronakrisen har vi kraschat rakt in i digitaliseringen och tvingats lära oss nya verktyg för att mötas, vägleda och hålla kurser etc”.

Hur då?
Först behöver vi förstå den egna tekniken. Vi behöver hitta bra program, bra tjänster osv som vi delar med oss av till våra kollegor. Chefer och ansvarspersoner behöver se till att tekniken möjliggör distansmöten/virtuella möten. Alltså: beslut måste tas som gör att vi enkelt kan använda redskapen. Alla ombads reda ut behoven som finns inom den egna organisationen och vilka verktyg den egna organisationen behöver. Vi kommer givetvis att behöva mötas fysiskt, men framöver kommer virtuella möten att bli mycket vanligare. Ju snabbare vi kan ta till oss detta ”nya” sätt att kommunicera, desto lättare framöver. Nätkurser, virtuella föreläsningar osv kommer att bli mera vanliga i framtiden, som alternativ till fysiska kurser och föreläsningar.

Anders Thoresson påpekar också att detta är en förändring som sker stegvis, i flera led. Och att vi aldrig blir fullärda. Några sista tips: vi ska inte stirra oss blinda på ALLT som digitaliseringen möjliggör. Istället fundera på våra egna behov nu och framöver.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar