tisdag 23 mars 2021

Magmas rapport lanseras denna vecka

Den här veckan lanseras Magmas nya rapport om suicidprevention i en finlandssvensk kontext. Självmordsdödligheten är högre i Finland än i de andra nordiska länderna. Men hur ser det ut på svenskspråkigt håll? I Magmas rapport analyseras självmordsstatistiken och arbetet med att förebygga självmord ur ett svenskspråkigt perspektiv. Rapporten är skriven av Johanna Cresswell-Smith, projektkoordinator vid Institutet för hälsa och välfärd och doktorand vid medicinska fakulteten vid HU, och av Tina Kärkinen, verksamhetskoordinator vid Psykosociala förbundet rf.

Foto: Monica Björkell


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar