torsdag 24 februari 2022

Psykosociala förbundet söker en verksamhetsledare

Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Förbundet har två kontor: ett i Jakobstad och ett i Helsingfors. Förbundet har 7 anställda.

Av verksamhetsledaren förutsätts god ledarskapsförmåga och god administrativ och ekonomisk förmåga, samt insikter i mentalhälsofrågor och ett genuint intresse för att driva intressefrågor för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Förmansansvaret ingår i arbetet. Verksamhetsledaren leder förbundets intressebevakning- och påverkansverksamhet i samarbete med personal och förtroendevalda. Verksamhetsledaren fungerar även som kontaktyta till medlemsföreningar, håller verksamhetsledarträffar, handleder och ger föreningsråd efter behov. Tidigare erfarenhet av arbete inom förbund/föreningar räknas som merit. Verksamhetsledarens arbete styrs av en befattningsbeskrivning. Verksamhetsledaren är sekreterare på styrelsens möte.

Kompetenskrav: Svenska, finska, engelska. Högskolexamen på kandidat – eller magisternivå.

Förfrågningar Christer Rönnlund, ordförande tel. 040-8131664 och Johanna Cresswell-Smith, viceordförande 040-0545483

Ansökan med CV bör vara oss tillhanda 18 mars 2022:

e-post marja.lena.sodergard(at)gmail.com

Välkommen med din ansökan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar