onsdag 11 januari 2023

Dialogcafé - för ökad ömsesidig förståelse

Den finlandssvenska funktionshinderrörelsen inbjuder inför riksdagsvalet kandidater i de tvåspråkiga valkretsarna till valtillställningar där de får träffa personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga för att lära sig mer om deras vardag, vilka utmaningar de stöter på och vilka resurser de besitter. Samtidigt vill vi öka målgruppernas förståelse för politikernas vardag och beslutsfattandets utmaningar. Samtalen förs enligt dialogpaus-metoden. Som botten för diskussion fungerar våra valteser.

Vi ser att ökad ömsesidig förståelse är en förutsättning för ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald — att vi alla är olika och att det är bra, att en del behöver mer för att få lika mycket. Det är grunden för ett rättvist och jämlikt samhälle.
Vi hoppas att en till två kandidater från varje parti kan delta i vårt dialogcafé i deras egna valkrets följande datum:
- Helsingfors valkrets: Tisdag 14.2 kl. 17.30-19.30 på Luckan
- Vasa valkrets: Torsdag 16.2 kl. 18-20 på Vänstugan Primula & Torsdag 23.2 kl. 17-19 på Folkhälsanhuset Wasa
 - Nylands valkrets: Tisdag 28.2 kl. 17-19 på Karis bibliotek & Tisdag 7.3 kl. 17-19 på Kulturhuset Grand i Borgå
- Egentliga Finlands valkrets: Torsdag 2.3 kl. 17-19 på Gillesgården i Åbo
Dialogcaféerna är menade enbart för riksdagsvalskandidater och är inte öppna för allmänheten. Tillställningarna hålls på svenska, men vi uppmuntrar att delta även om du inte är van att tala svenska.
Dialogcaféerna ordnas av SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder och dess medlemsförbund: FDUV, FMA – Funktionsrätt med ansvar, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Psykosociala förbundet och Svenska hörselförbundet.
Mera information finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar