tisdag 22 januari 2013

Avklädd värdighet – förmyndarskap förhindrar aktivt medborgarskap

Det här året, 2013, är av EU utsett till medborgarnas år. Med anledning av det har Mental Health Europe, som är en takorganisation för många mentalhälsoorganisationer gjort ett ställningstagande i form av ettpressmeddelande. Här är det i en svensk översättning:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 10 januari sjösattes Europaåret för medborgarna i Dublin med löften om öppna debatter, meningsfull politik och direkt engagemang. I utformningen av året har de europeiska institutionerna förbisett en stor grupp av medborgare – människor med mentala problem som, satta under fullt förmyndarskap, avklätts exakt de rättigheter som EU arbetar så hårt med att förverkliga.

I en undersökning gjord 2012 upptäckte Mental Health Europe att 25 av EU:s 27 medlemsländer i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning implementerat beslutsfattande som leder till förmyndarskap. Förmyndarskapet förhindrar effektivt människor med mentala problem att delta i sådana grundläggande beslut som att välja var man vill bo, att vägra medicinsk behandling eller att underteckna kontrakt. Det här enbart på basen av deras funktionsnedsättning.

Dessutom främjar denna juridiska omyndigförklaring fler övergrepp på mänskliga rättigheter,  genom att tillåta ofrivillig behandling eller tvingad inskrivning på psykiatriska institutioner, där invånarna blir offer för grymheter och medicinska experiment i många europeiska länder. Empiriska studier visar också att förmyndarskap ibland används för ekonomisk vinning, när familjer övertar egendom som tillhör omyndigförklarade personer.

Därför anser Mental Health Europe att regeringarna borde utveckla lagstiftning som avskaffar existerande förmyndarskap och ersätter dem med understött beslutsfattande, eftersom det senare respekterar personens autonomi, preferenser och önskningar. De borde också granska sådana lagar som tillåter berövande av frihet på basen av funktionsnedsättning, och de borde avskaffa ofrivillig inspärrning förbundet med mentala problem.

”Medborgarskap” kommer att förbli ett tomt koncept så länge som människor kan bli juridiskt omyndigförklarade på basen av sina mentala problem. Den överväldigande majoriteten av medlemsstaterna har ratificerat den juridiskt bindande konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken klart och tydligt förbinder dem att gå ifrån förmyndarskap. Sju europeiska länder håller faktiskt på och introducerar eller planerar att introducera en mer progressiv lagstiftning. EU har en unik möjlighet att främja den här förändringen under Europaåret för medborgarna.

Ett sant inkluderande Europaår för medborgarna 2013 skulle fokusera på alla de människor som inte kan åtnjuta sitt europeiska medborgarskap, eftersom en del av deras grundläggande rättigheter inte respekteras eller uppfylls. Inget modernt samhälle kan eller borde ha råd att exkludera grupper av medborgare från jämlika möjligheter. Att avklä människor deras rättigheter är att avklä dem deras värdighet, ett öde ingen europeisk medborgare borde behöva möta. Ett Europaår för medborgarna utvecklat med intentionen att diskutera engagemang kan inte förbise dem som föråldrade lagar aktivt utestänger från att engagera sig – oavsett om det är i sina egna liv eller i livet i det samhälle där de bor. Att låtsas som om de inte existerar strör helt enkelt salt i såren.

1 kommentar:

  1. Idag 27.1.2013. kom det på tvprogrammet närbild i ylefem om mentalvård på svenska.Tror det går att se på datorn via ylearenan.
    Det handlade bla.om att stänga mentalsjukhusen helt.Jag tror absolut inte att det är bra att stänga sjukhusen helt.Anhöriga har redan ett stort ansvar när människor mår dåligt men det är svårt att få en sjukhusplats.Har varit psykotisk och då behöver man sjukhusvård.Även om jag har föräldrar och syskon som hjälper mej när jag mår dåligt.Alla har inte anhöriga och anhöriga som finns behöver också stöd,hjälp och tid att vila.

    SvaraRadera