måndag 10 november 2014

Ljusmanifestation för dem som begått självmord

På söndag, den 16 november, ordnas fackeltåg på olika håll i landet. Det är en ljusmanifestation för självmordsoffer och deras anhöriga. Varje år begår cirka 1 000 finländare självmord och efterlämnar omkring 10 000 sörjande anhöriga. Hos de anhöriga väcker självmordet många frågor, sorg, skuld och skam. De efterlevande är också utsatta för en förhöjd risk att insjukna i depression och att själva begå självmord. I vart fjärde självmord figurerar en anhörigs självmord i bakgrunden. Orsakerna till självmord är många och kan inte förklaras med enskilda faktorer. Det finländska självmordet är ett problem som i synnerhet ungdomar samt män i arbetsför ålder är utsatta för. Finland toppar den internationella självmordsstatistiken - självmord är en av de allra vanligaste dödsorsakerna i vårt land. I Finland dör fyra gånger fler människor i självmord än i trafikolyckor.

Till exempel i Helsingfors arrangeras på söndag 16.11 en paneldiskussion kring temat "Finland behöver ett nationellt program för självmordsprevention". Senare tänder man ljus för alla självmordsoffer. Mer information här: http://mtkl.fi/index.php?s=Kynttil%C3%A4tapahtuma+

Sorgbandet r.f. grundades år 1997 med syfte att stöda de efterlevande och att främja öppenheten om självmord. Verksamhetens grundidé är att vi som varit eller är i samma situation stöder varandra. Föreningen har stödgrupper runtom i landet. Gruppen är en plats där man kan tala med andra i samma läge om sina känslor, eller där man kan vara tyst tillsammans om det känns så. Även de personer som leder grupperna har förlorat någon anhörig via självmord. Vi har regional verksamhet i Hamina, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kaarina, Kajaani, Kemi, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, Länsi-Pohja, Uleåborg, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors,  Vasa, Ylivieska och Åbo. Sorgbandet  r.f. ordnar också andra kurser, håller öppna föreläsningar och arrangerar temadagar. Läs mer på http://www.surunauha.net/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar