måndag 12 januari 2015

Självmordsförsök kan halveras hos unga

Hej! Läste ni den här intressanta artikeln i Hufvudstadsbladet nyligen?

"Genom att lära unga att upptäcka psykisk ohälsa och träna dem i att hantera svåra känslor går det att halvera antalet självmordsförsök bland ungdomar, visar en banbrytande svensk studie. Nu är det fritt fram för självmordsprevention på schemat i svenska skolor, enligt forskare.

I Sverige har antalet självmord, både bland kvinnor och bland män, minskat de senaste decennierna. Men inte i åldersgruppen 15–24 år. Bland dem har antalet självmord varit

relativt konstant. Ett stort problem är att det har saknats kunskap om vilken strategi som är bäst för att förebygga självmord bland ungdomar. Man har helt enkelt inte vetat hur man ska göra. I den aktuella studien, vars resultat nu publiceras i den medicinska tidskriften Lancet, har forskare testat tre olika metoder bland 11 000 skolelever från nära 170 skolor i tio EUländer. Skolorna lottades till att antingen få en av metoderna eller till att ingå i en kontrollgrupp.

En av metoderna var ett program som gick ut på att med hjälp av korta föreläsningar, affischer i klassrummen och en broschyr träna eleverna att känna igen psykisk ohälsa, både hos sig själva och andra. De fick också delta i rollspel där de fick pröva sina känslor och lära sig hantera olika svåra livssituationer, som man vet kan leda till självmordsbeteenden. Ett år senare visade det sig att antalet självmordsförsök och allvarliga självmordstankar med självmordsplaner endast var hälften så många bland de elever som hade genomgått denna utbildning, jämfört med kontrollgruppen. En av forskarna bakom studien, professor Danuta Wasserman vid Karolinska institutet, säger att resultatet visar att det aktuella programmet är effektivt.

– Studien visar att det med gott resultat går att genomföra självmordsprevention i skolan. Nu kan vi ta klivet från att passivt följa den statistik som visar på problemets allvar till att på bred front testa programmet i våra svenska skolor, säger hon.

De två andra metoderna, där ansvaret för elevernas psykiska hälsa enbart låg hos lärare respektive professionell vårdpersonal, var antalet självmordsförsök och självmordsplaner desamma som i kontrollgruppen".

FNB–Johan Nilsson/TT
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar