torsdag 11 augusti 2016

Anhörigseminariet 15.11 - boka din plats redan nu!


Höstens Anhörigseminarium ser ut att bli en riktigt intressant historia! Vi har fått ihop ett fint gäng föreläsare och valt ett högaktuellt ämne som rubrik för seminariet. "Vardagsdialogen i familjen - vart tog den vägen" är rubriken. Under dagen kommer vi att diskutera de många utmaningar som dagens vuxna står inför - föräldrar, pedagoger, socialarbetare - alla som någon gång kommer i kontakt med barn har säkert funderat på hur man kan stärka dialogen till barnen. Eller drunknar dialogen i flödet från sociala medier? Hörs den inte på grund av pipet från alla "gilla" - aviseringar? Är föräldrars strävan efter den perfekta vardagen ett hot mot den verkliga vardagen? HUR ska vi bemöta barnen för att stärka vi-känslan? Detta kommer att diskuteras under en heldag i Campus Allegro i Jakobstad den 15 november. Boka din plats redan nu! Salen har begränsat antal platser (96), så se till att du säkert får en plats. Seminariedagen är gratis (lunch på egen bekostnad), och programmet ser ut så här (finns även på vår hemsida, www.fspc.fi):

9.00 Kaffe + chokladboll
9.30 Välkomsttal av Svenska Österbottens Anhörigförening
9.40 Stadens hej. Stadsdirektör Kristina Stenman hälsar välkommen
9.45 Teater – inblick i en vardagssituation
10.00 Föreläsningen ”Vardagsdialogen i familjen, vart tog den vägen? Eller har den
ändrat form?” Med Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsans Förbund.
 
10.45 Bensträckare
11.00 Föreläsningen ”Självbild och ätstörning” med Rasmus Isomaa, Fredrikakliniken
12.00 LUNCH (på egen bekostnad)
13.00 Föreläsningen ”Närvarons betydelse i mötet med barn och unga” med Nina Borgström.
Om vilka verktyg vuxna och pedagoger kan dra nytta av i sin relation till barn. 
14.00 Paneldiskussion
15.00 Dagen avslutas

Anmäl dig här:
044 - 9777 335
 
Senast den 1.11.2016 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar