onsdag 21 mars 2018

Nytt projekt på gång!
Psykosociala förbundet har ett nytt projekt på gång! YAM - ett hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa bland unga kör igång 2018 och pågår till 2020. Just nu är vi i fasen att en ny person har anställts och ska börja jobba med oss den 1.4, samtidigt som mycket ska organiseras och planeras inför kommande läsår.

Vad är då YAM?
Psykosociala förbundet har under flera års tid genom forskningsrapporter och även egna uppföljningar tagit del av hur den psykiska ohälsan bland unga ökar. Det är den självupplevda psykiska ohälsan (den egna känsla av deppighet, nedstämdhet, känsla av ångest, håglöshet) som ökat mest. När det handlar om den självupplevda psykiska ohälsan så kan man med preventiva insatser göra mycket och det är där vi vill komma in med ett förebyggande program som skulle nå ut till unga i åldern 14-16 år.
Inom Psykosociala förbundet är vi nu först med att starta detta preventiva projekt i Finland, med början i Österbotten. YAM stimulerar till utveckling av ett stort antal färdigheter och kunskaper om psykisk hälsa. YAM, Youth Aware of Mental health (ungdomar medvetna om psykisk hälsa), är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskapen om psykisk hälsa. Programmet främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer samt empati, kunskap om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.
Under kommande läsår 2018-2019 kommer tre av våra anställda att arbeta som YAM-instruktörer i 28 klasser med 480 elever i Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Nykarleby.  Under hela projekttiden förväntas vi nå ut till cirka 1428 elever. Vi ser framemot att få möjligheten att jobba preventivt och att kunna ingripa snabbt då en ungdom påvisar psykisk ohälsa.


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar