måndag 30 april 2018

Teaterföreställning om psykisk ohälsa


 

Teater Hekate gör i samarbete med Psykosociala förbundet en teaterföreställning om psykisk ohälsa som kommer att ha premiär år 2019. Vi har även i våra tidigare produktioner behandlat detta tema, men upplever att det ännu finns mycket att säga. Med föreställningen vill vi bryta stigmat kring psykisk ohälsa och ge röst åt personer som dagligen kämpar för att leva ett fullgott liv trots psykiska problem.


Vi letar nu efter berättelser av personer som har eller har haft erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa, med betoning på olika stödformer som behövs i vardagen och vilka utmaningar som uppstår när detta stöd inte finns att få. Berättelserna kan handla om hur ens vardag med psykisk ohälsa känns, hurudan form av stöd man har eller inte har. Berättelserna får vara fritt formulerade och kan skrivas som flytande text eller i punktform. Man får berätta så lite eller så mycket man känner för att dela med sig.


Berättelserna skickas per e-post till teaterhekate@gmail.com. Alla berättelser kommer att behandlas anonymt. Ifall man vill bli intervjuad kan man även bifoga sina kontaktuppgifter, så kommer vi överens om ett separat intervjutillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar