måndag 11 juni 2012

Första volontärutbildningen

Förbundets Kom Med-projekt har nu utvecklats så långt att man hållit sin första volontärutbildning. Den hölls på Vänstugan Svalboet i Närpes i lördags. I och med att det var första gången utbildningen hölls var det med viss spänning man gick in för dagen. Det visade sig bli en lyckad tillställning med ett 20-tal deltagare och en livlig diskussion.

Projektledare Leena Pakkanen och volontärsamordnare Johanna Cresswell-Smith informerade om projektet och vad det innebär att vara volontär, medan Lillemor Nylund berättade om psykisk hälsa och ohälsa och friskhet.

Tanken är att de som väljer att bli volontärer ska medverka i väncirklarna i Närpes, och verksamheten kör igång genast efter sommarledigheterna.

Nästa volontärutbildning kommer att hållas i södra Finland i höst.
Lillemor Nylund, Zandra Eklund, verksamhetsledare vid Vänstugan Svalboet, Johanna och Leena Pakkanen.
Alla deltagare fick göra sin egen livslinje med upp- och nedgångar i olika skeden av livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar