onsdag 6 juni 2012

Seminarium om rätt till självbestämmande

Psykosociala förbundet deltog i går tisdag i ett seminarium om självbestämmanderätt som hölls i Helsingfors.

Seminariet handlade om hur man kan öka kundens/patientens rätt till självbestämmande i social- och hälsovården, eller med andra ord hur man kan minska på tvånget.

Det hela är en del i en lagstiftningsreform som syftar till att Finland ska kunna ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Under dagen gav både anhöriga och professionella sin syn på ämnet.

En längre artikel från seminariet kommer i Respons i höst.

Seminariet arrangerades av Social- och hälsovårdsministeriet.


Erik Munsterhjelm, ny på jurisdiskt ombud, Nina af Hällström, verksamhetsledare på SAMS, Gustav Skuthälla, ordförande för SAMS och Psykosociala förbundet samt Psykosociala förbundets Johanna Cresswell-Smith, regionsekreterare och volontärsamordnare och Bodil Viitanen, verksamhetsledare.


Seija Manninen, längst till vänster gav en rörande beskrivning om tillståndet för sin bror som är tvångsomhändertagen. Här tillsammans med Viveca Arrhenius, Sirkka Sivula och Eija Koivuranta från Social- och hälsovårdsministeriet.


Överläkare Markus Henriksson gav övervakningsmyndigheten Valviras syn på självbestämmanderätt kontra övergivenhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar