onsdag 1 augusti 2012

Barn i Finland mår sämre

En färsk rapport från organisationen Rädda barnen visar att barn i Finland mår sämre än tidigare. I alla fall i förhållande till barn i en del andra länder.

Det är internationella Rädda barnen som med några års mellanrum mäter välfärden hos barn runt om i världen. Det man mäter är skolgången, dödligheten hos barn under fem år och undernäring hos barn.

Vid förra mätningen låg Finland på andra plats, men har nu fallit ner till plats 14. För Sverige har fallet varit ännu djupare, från tredje plats till 19:e. Vid den förrförra mätningen var Sverige etta. Samtliga nordiska länder har gått bakåt i jämförelse med andra länder. Norge placerar sig bäst, på en åttonde plats.

Det land som uppvisar den högsta välfärden för barn är Japan, precis som vid förra mätningen. Ny tvåa och trea är Spanien och Tyskland. Totalt är 141 länder med i undersökningen.

”I Finland går det bra för de flesta, men sedan har vi en ökande grupp för vilka det går allt sämre”, säger Anne Haaranen från Rädda barnen till finska Yle.

Internationellt sett ger undersökningen även positiva signaler. I 127 av de 141 länderna har barnens situation förbättrats sedan mitten på 1990-talet. Skolgången har ökat med en tredjedel och barndödligheten minskat med lika mycket.

Den här positiva utvecklingen hotas dock av att undernäringen ökar, och allra mest så i Östra Asien.
Läs mera:

Yle.fi (på finska)

Rädda barnen (på finska)

Undersökningen resultat (på engelska)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar