onsdag 1 augusti 2012

Informatörens infall: Viljan att leva

Ett nytt inslag på bloggen. Kalla det en kolumn eller vad ni vill. Jag har i alla fall gett det titeln Informatörens infall. Det är lite funderingar från informatören kring något aktuellt ämne.


Ett tema som den senaste tiden varit framme i media är unga kvinnors ökande självmordsfrekvens. Självmorden i Finland är fortfarande på en hög nivå men har gått ner sedan toppåren och de senaste åren hållits ganska konstanta. Det gäller dock inte för unga kvinnor, vars självmordstatistik är i ökande.


Det är inte enbart i Finland självmord blivit en väg ut från problemen för unga, utan även i Sverige syns en liknande trend.  Med tanke på att ungdomsarbetslösheten i största delen av Europa ligger på 20-30 procent är det fullt förståeligt att unga mår dåligt, även om arbetslöshetssiffrorna inte säger allt. Man kan må lika dåligt i ett icke-stimulerande arbete eller i en stressande studiemiljö.


Det är helhetsupplevelsen av livet som avgör hur man mår.


Det talas till och med om de unga i Europa i dag som en förlorad generation. Sådant prat gör naturligtvis inte situationen bättre på något sätt. Det är klart att det finns en del mörka moln på himlen, men det betyder inte att hela himlen är svart. Största delen av den är ljus. Det bör vi vara medvetna om.


För en enskild individ kan tillvaron ändå te sig helsvart, och det är då det skulle vara så viktigt att ha någon som kan visa en på de ljusglimtar som trots allt finns där. Får man bara in lite ljus kan det vara tillräckligt.


Det är helt klart att det är tufft att vara ung i dag. Dagens unga har minst lika höga krav på sig som någon annan generation haft. Du ska ha bra betyg, skaffa dig en bra utbildning, få ett välbetalt jobb och vara allmänt framgångsrik. Den yttre bilden prioriteras på bekostnad av innehållet.


Det finns inget utrymme för misslyckande, men faktum är att vägen till framgång går via misslyckanden. Först när vi upplevt motgång kan vi verkligen uppskatta framgång.  Vi bör också acceptera att det är fullkomligt naturligt att må dåligt ibland.


Det måste bli tillåtet att också misslyckas nu och då. Och för insikten att det inte finns någon som är bra på allt. Vi hjälper de unga bäst om vi tillåter dem att prova sig fram för att hitta det som de är bra på. För att låna en tankegång från Julia Cameron i boken Låt din kreativitet flöda så finns det en guldåder i varje människa. Något man är riktigt bra på.


Det är viktigt att få vara den man är, och att bli sedd och bekräftad för det. Ofta utgår föräldrar och vuxna från sin världsbild, och den bild man har av hur en ungdom borde vara. Men den unga lever i sin värld, och den världen kanske inte alls ser ut som de vuxna tror. Därför är det viktigt att man som vuxen ger sig tid att se den unga och lyssna till honom eller henne. Och att uppmuntra den ungas egna förmågor snarare än att försöka påföra sin egen uppfattning på dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar