tisdag 11 juni 2013

Den identifierade patienten - ett hinder för familjearbete?

Utdrag ur Sauli Suominens gästkolumn i Respons nr 2/2013:
 
Hur fungerar psykiatrin i dag? Jo vi utgår ifrån att det behövs en identifierad patient, någon som har insjuknat. Modellen för detta tänkande kommer från den biologiskt orienterade inriktningen inom medicinen.
 
För att denna modell ska vara tillämpbar även inom psykiatrin borde tre villkor uppfyllas. Sjukdomarna borde för det första klart kunna avgränsas från varandra, för det andra borde man kunna förklara hur de uppstår och för det tredje borde vi känna till en sjukdomsspecifik vård.
 
Men i det stora hela går olika psykiska sjukdomar inte att skilja från varandra, det finns ingen klar och entydig förklaring till hur de uppstår och förutom några få undantag känner vi inte till någon sjukdomsspecifik vård.
 
Detta konstaterar även professor sir Michael Rutter, som ansvarar för utvecklandet av den psykiatriska delen av det internationella sjukdomsklassificeringssystemet ICD.

Läs hela kolumnen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar