onsdag 12 juni 2013

Psykisk första hjälp som medborgarfärdighet

Visste du att det finns kurser i psykisk första hjälp precis på samma sätt som i fysisk första hjälp? Psykisk första hjälp 1 är en tvådagars kurs som lämpar sig för dig som har intresse av att upprätthålla och utveckla psykiskt välbefinnande. Kursen ger kunskap om hur man främjar både den egna och närståendes psykiska hälsa samt ger verktyg för att klara livets motgånger.

Kursen sker i samarbete med Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura) och äger rum i Helsingfors 24 & 25 september 2013 kl. 9.00-16.00. Kursen kostar 100€, och priset inkluderar kursliteratur samt kaffe och tilltugg. Lunch på egen bekostnad.
Anmälan före 9 september. Det finns endast 20 platser, så anmäl dig i god tid! För närmare information kontakta Johanna Cresswell-Smith 0505903436 (från och med 23.7).

Mera om kursen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar