måndag 3 juni 2013

Närståendeseminarium 2013


Närståendeseminarium 2013

Utmaningar inom den psykiatriska vården i Österbotten

-         Med fokus på familjen och närstående

Måndagen den 7.10 kl. 9-14.30 vid Seniorpunkten (Folkhälsans hus) Niklasvägen 1, Smedsby

Kurkiala
Wideroos
Vihervaara
      


Program:

9.00               Kaffe med smörgås

9.15               Musik, sång ackompanjerad av akustisk gitarr

9.30               Välkomsthälsning av Karl-Göran Löfgren, ordförande för Svenska Österbottens anhörigförening

9.40               Ulla-Maj Wideroos, ledamot av riksdagens social- och hälsovårdsutskott

10.00             Marja Vihervaara, överläkare vid psykiatriska polikliniken vid Vasa centralsjukhus

10.30              Paus

10.40             Paneldiskussion med Wideroos, Vihervaara samt representanter för mentalvården inom K5, K2, Jakobstadsområdet och Psykosociala förbundet

11.45             Lunch vid Folkhälsans servering, 7,30 euro. Var och en betalar själv.

13.00             Föreläsning med Heikki Kurkiala, sjukhuslärare, familjeterapeut/psykoterapeut under rubriken ”Barnets behov och vikten av stödjande föräldrar”

14.15             Slutord

Seminariet är öppet för alla intresserade!

Anmälan till Eva Hanses senast 30.9 på telefon 050-407 1827 eller e-post eva.hanses@soaf.fi

Seminariet arrangeras av Svenska Österbottens anhörigförening, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu – Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden, Välittäjäprojektet i K5 och K2 och Psykosociala förbundet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar