tisdag 8 oktober 2013

Alla får inte samma vård

Vid årets närståendeseminarium i Smedsby (måndagen den 7 oktober), diskuterades bland annat ojämlikheten i vården och det faktum att vårdrutinerna kan variera beroende på var i landet man bor. En av flera talare var Ulla-Maj Wideroos som sitter med i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Hon konstaterade att trots att Finland har "världens bästa modell inom vården" får alla inte samma vård.
- I vissa kommuner blir den enskilda patienten sedd och får rätt vård direkt, medan det i andra kommuner kan dröja flera månader - ibland år - innan patienten får en likvärdig vård. Som politiker kan jag inte vara nöjd med det. Vi beslutsfattare har ett ansvar att göra vad vi kan, sade Wideroos.
Övriga talare under måndagens seminarium var Karl-Göran Löfgren, ordförande för Svenska Österbottens anhörigförening, Per Hellman, ordförande för Psykiatriska delegationen, och Heikki Kurkiala, familjeterapeut och psykoterapeut som talade under rubriken "Barnets behov och vikten av stödjande föräldrar".
Årets närståendeseminarium arrangerades av Svenska Österbottens anhörigförening, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu - Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden, Välittäjäprojektet i K5 och K2 samt Psykosociala förbundet.

Ulla-Maj Wideroos

Heikki Kurkiala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar