tisdag 22 oktober 2013

Ny ordförande och ny styrelse

Resan till Åland är över och vi kan konstatera att vi fick uppleva oerhört fina och givande dagar i Mariehamn. Fredagens heldagsseminarium var mångsidigt och gav flera intressanta diskussioner och infallsvinklar. Eini Pihlajamäki, utvecklingschef vid Det finlandssvenska kompetenscentret för det sociala området, konstaterade bland annat att den stora bristen på psykiatrer inom den offentliga vården lätt leder till språkliga missförstånd. Hon pratade också om att bättre förståelse för psykisk ohälsa förutsätter mera kunnande bland personalen inom basservicen och att detta i sin tur skulle öka toleransen och förståelsen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ålands hälsominister Carina Aaltonen sa att "det är dags att flytta fokus från patienten till personen", och nuvarande styrelseordförande Gustav Skuthälla talade om respekten för alla människors lika värde och att detta faktum inte tål några som helst kompromisser - "psykisk ohälsa är en sjukdom bland andra ´normala´ sjukdomar".

 
Christer Rönnlund.              Foto: Pernilla Nylund

Under Psykosociala förbundets höstmöte valdes Christer Rönnlund från Kristinestad till ny styrelseordförande för år 2014. Han tillträder sin post vid årsskiftet och efterträder Gustav Skuthälla. Även en ny styrelse valdes för 2014-2015:
Norra Österbotten: Gunnar Enlund ordinarie, Pekka Saajoranta suppleant.
Vasanejden: Karl-Göran Löfgren ordinarie, Eva Åstrand suppleant.
Sydösterbotten: Bengt Norrback ordinarie, Nafija Sabljakovic suppleant.
Åboland: Eva Sjöström ordinarie, Li Näse suppleant.
Helsingfors: Gunilla Ulfvens ordinarie, Bruno Rönnqvist suppleant.
Nyland: Kjell Österberg ordinarie, Anneli Ekholm suppleant.
Åland: Carola Saarela ordinarie, Henrik Lagerberg suppleant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar