tisdag 10 juni 2014

Våga prata om självmord

Nu har ett nytt nummer av tidningen Respons kommit ut. Vi har den här gången valt att sätta fokus på självmord. Det är  nämligen flera gånger vanligare att människor dör i självmord än i trafiken. Ändå talas det inte högt om självmord. Självmord är tabu. Därför har vi valt att prata om just självmord i det här numret av Respons. Man måste våga lyfta fram även svåra ämnen, särskilt när det berör så många av oss, på ett eller annat sätt. Den sorgliga statistiken talar nämligen sitt tydliga språk – Finland hör till EU:s toppskikt när det handlar om självmord. Och nästan dubbelt så många finländare tar livet av sig jämfört med invånarna i de övriga nordiska länderna. Paradoxalt nog finns inget nationellt program för förebyggande av självmord i Finland. Sådana program finns däremot på andra håll i Norden. I slutet på 1980- talet och början på 1990-talet genomfördes världens första nationella projekt för att förebygga självmord. I Finland. Sedan dess har programmet fallit i glömska och nu stampar de nationella insatserna på stället. Mentalhälsopolitiska delegationen kräver därför att man skapar ett nytt program för självmordsprevention. Man menar att programmets målsättning bör vara att få antalet självmord att minska till nordisk nivå fram till år 2018. Det handlar om liv och död och samhälleligt ansvar.
Det handlar om att se sin medmänniska. Har vi tid att se våra medmänniskor? Ser vi hur våra medmänniskor mår, på riktigt? När du frågar kanske du får ett övertygande svar. Men är det lika ärligt som övertygande? Vad kan man egentligen göra om man misstänker att någon i sin närhet mår så dåligt att han eller hon funderar på att ta livet av sig?
I senaste numret av Respons har vi försökt få svar på de frågorna. Vill du läsa tidningen? Beställ den här: http://www.fspc.fi/index.php?id=4eff18c5e173a&lang=sv
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar