måndag 16 februari 2015

Föreningsträffar både i söder och norr

Hej på er!
Här kommer text och bilder från våra föreningsträffar som har hållits både i Helsingfors och Jakobstad. Psykosociala förbundets verksamhet består av flera olika verksamhetsformer.  Ett viktigt område är föreningsverksamheten. Lokalföreningarna har en central roll och fungerar som länk mellan förbundet och medlemmarna inom föreningarna. Förbundet vill gärna stöda medlemsföreningarna för att underlätta deras verksamhet.  För att utveckla föreningsservicen inbjöds föreningsmedlemmar på föreningsträff både till Eriksgatan i Helsingfors och till Solkulla i Jakobstad för att utvärdera det gångna året, och snappa upp idéer och behov inför det nya året!

Text och foto: Ira Häggström och Pernilla Nylund


Den 11 februari träffades representanter från olika lokalföreningar som verkar i södra Finland. Representanter från lokalföreningarna Duetto, Kompis, Ringen och Sympati tog del av mötet som ägde rum på Psykosociala förbundets regionkansli i Helsingfors. Utöver detta deltog också en representant från den nygrundade riksomfattande ungdomsföreningen Acceptans. Centrala delar av föreningsverksamheten innebär att erbjuda psykosocialt stöd till medlemmar på lokalort, att ordna aktiviteter för medlemmarna och att leda och styra frivilligt arbete. Under mötet kom det tydligt fram att de olika lokalföreningarna har flera gemensamma nämnare i sin verksamhetsform. Det gångna året utvärderades och verksamheten visade sig vara ganska lik i de olika föreningarna. På programmet har det bland annat funnits friskvård i olika former, jul- och sommarfester, kaffeträffar, kulturella besök, picknik och utflykter, föreläsningar, öppet hus, läger, knytkalas, bokklubb och mycket annat roligt.
Under mötet kom det fram att föreningarna ofta har väldigt knappa medel och att det ofta känns för dyrt att till exempel bara för en förening ordna en intressant föreläsning. Därför kunde sammarbeten löna sig i alla olika former. Under mötet diskuterades det att det skulle kunna vara trevligt med mera samarbeten föreningarna emellan. Under föreningsträffen planerades att försöka ordna vissa evenemang som kunde vara gemensamma för flera av de föreningar som verkar i södra Finland. T.ex. planeras en gemensam skrivardag i Borgå och sommarutflykt till Helsingfors.
Vi här på förbundet hoppas att föreningarna idkar samarbete av olika slag, utbyter tankar och åsikter och hjälper varandra. Vi behöver varandra och tillsammans är vi starkare!

Idag, den 16 februari var det dags för en föreningsträff på Solkulla i Jakobstad. De föreningarna som deltog var Cronblomman, Primula, Rågblomman, Contact, Svenska Österbottens Anhörigförening, Empati och Svalan. Upplägget på denna träff var densamma som i Helsingfors – alla föreningsrepresentanter berättade om den egna verksamheten, hur det gångna året sett ut och vad man har planerat för 2015. Vi diskuterade även hur förbundet ytterligare kan hjälpa och stöda, vilka behov som finns och så vidare. Rehabiliteringschef Ann-Charlott Rastas berättade även om rehabiliteringsverksamheten. En mycket givande dag för alla, och från förbundets sida vill vi säga tack till er som deltog!
Föreningsträff i Helsingfors.

Föreningsträff i Jakobstad.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar