onsdag 22 april 2015

Är du HSP?

Det talas mycket om HSP-personer nu. Eller highly sensitive persons - personer som har en extra känslighet. Vi deltog i en föreläsning i Vasa igår som Svenska Österbottens Anhörigförening ordnade, som handlade om sensitivt begåvade människor. Otroligt intressant och givande. För vi är många som känner igen oss i de här karaktärsdragen. Vi kanske reagerar starkare än andra på stimulans utifrån och bearbetar intryck på ett djupare plan.
- Alla har ett filter gentemot andra människor och sållar bland alla intryck. HSP-personer blir lätt översköljda av intryck. Man scannar av omgivningen och man ältar mycket. Det här karaktärsdraget kan man inte göra så mycket åt, men man kan fundera på hur man förhåller sig till det, säger föreläsaren Malin Knip.

HSP är ingen sjukdom. HSP är ingen diagnos. Man behöver således ingen medicin för att man är extra känslig. HSP är som sagt ett karaktärsdrag som ofta kännetecknas av följande:
- man lätt blir uttröttad av många starka intryck
- man kan bli "tom i själen" när man vistas bland många människor
- man kan ha ett större behov än andra av att vara för sig själv ibland
- man känner av stämningen när man kommer in i ett rum med människor
- man kan höra undertoner i det folk säger
- man kan bli stressad av kaotiska miljöer
- folk tycker i allmänhet att man är vänlig och behaglig
- man har ett rikt inre liv, man funderar på existentiella frågor
- man är sällan påträngande eller burdus, man respekterar andras gränser instinktivt
- man är bra på att se andras behov
- man kan bli helt i obalans om man inte får äta regelbundet
- som barn ansågs man ofta vara blyg och känslig
- man har ofta svårt att mentalt släppa sådant som hänt, man har en tendens att älta saker
- man tycker ibland att det är obegripligt att andra inte blir så berörda som man själv blir
av olika saker
- kanske svänger man snabbt i humöret, drabbas av emotionella "störtskurar"
- blir man arg så börjar man ofta gråta
- man känner sig ofta dränerad på energi
- man tycker bättre om att umgås med människor på tumanhand än i större sällskap
- man upplever sig som en "social ensamvarg"

Malin Knip menar att HSP-personer oftare än genomsnittet far hem tidigt från fester eller andra sociala tillställningar för att de kanske har haft 1-2 djupa samtal och "fått sin dos" av socialt liv på kortare tid än andra.
- Många känner dåligt samvete över det här, men det ska man absolut inte ha. Vi människor är så olika och det måste vi få vara.
Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aaron är cirka 15-20 procent av befolkningen extra känsliga.

Läs mer om HSP i kommande nummer av Respons!
Med detta önskar jag er alla en riktigt fin dag!
Hälsar Pernilla

Här ett boktips för den som vill veta mer om HSP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar