tisdag 12 juni 2018

Socialbarometern lanseras idag

Finlands Social och hälsa SOSTE rf lanserar socialbarometer 2018 i Helsingfors idag. Man kan utgående från utredningen konstatera att ojämlikheten har inte minskat. Fattigdomen har ökat. SOTE reformen vacker ocksa kritik. Det ses som viktigt att landskapen garanteras tillräckligt med beslutanderatt att ordna social och hälsovårdstjänster utifrån regionens behov samt rätt att själva besluta om organisering av sin serviceverksamhet. Integration av social och hälsovården en förutsättning för att minska välfärd och halsoskillnader. Samarbete och tillräckliga personalresurser krävs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar