måndag 15 oktober 2018

Föreläsningsserie i november

 

Psykosociala förbundet och Lappvikens källa bjuder på en rad intressanta evenemang i november! Alla evenemang är gratis tack vare understöd från Stiftelsen Tre Smeder.

 

16.11.2018 Kvinnor och skam

Auditoriet vid Lappvikens sjukhus, Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Välkommen till en inspirerande eftermiddag med föreläsningar om skam, framförallt ur ett kvinnoperspektiv. Varför känner vi skam och hur vi kan använda den som vägvisare? Hur förhåller vi oss till kvinnor som använder våld och vilka insatser behövs för att stöda och förebygga kvinnovåld? Bekanta dig med skam.fi och erfarenhetsexperterna som jobbat fram kampanjen. Du har också möjlighet att dela med dig av dina egna tankar och erfarenenheter över ett glas bubbel och något smått och gott.

14-15 Jojo Oinonen, auktoriserad gestaltterapeut och skamexpert, sätter skammen på kartan.

15-15.30 Kaffepaus

15.30-16.15 Skammen och kvinnans våld. Skammen är en livsviktig social känsla. Också våldsbeteende och djupa skamkänslor går hand i hand. Maria Lindroos, psykolog och sakkunnig i våldsförebyggande arbete, berättar om hur man vid Maria Akademi sedan 2003 jobbat med våldsförebyggande arbete för kvinnor som har använt våld eller är rädda för att använda våld.

16-15-17.30 Story sharing och gemensam diskussion

17.30-18 Erfarenhetsexperterna Celinda Byskata och Pia Alarto informerar om kampanjen #fuckskam och Skam.fi

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/MfY5dtPbCrjsy3a33


20.11.2018 Prestationsångest, duktighetssyndrom och positiv psykologi

SFV-huset G18 – Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors

Välkommen till en eftermiddag vid G18 kring prestationsångest, duktighetssyndrom och positiv psykologi tillsammans med Åse Fagerlund, filosofie doktor och psykologi licentiat i neuropsykologi, och Heidi Hakala, finlandssvensk journalist och författare till den nyutkomna boken ”Bara lite till”. Som konferencier för evenemanget fungerar Eva Kela.

17.00 - 17.15 Välkomstord. Kristian Wahlbeck, utvecklingschef för Föreningen för mental hälsa i Finland.

17.15 – 17.45 Åse Fagerlund, PhD, PsL i neuropsykologi.
Bygg upp din återhämtningsförmåga. Utgående från nya rön inom positiv psy- kologi och hjärnforskning berättar Fagerlund om hur man kan ta vara på sina inre resurser och bygga upp sin återhämtningsförmåga. Fokus ligger på psy- kologiska processer och hur man kan ta vara på potentialer och den egna inre motivationen.

17.45 - 18.30 Prestationssamhället – vad gör det med oss? Vi lever i en samtid på jakt efter optimering i alla sammanhang. Vart har det lett oss och vad har vi förlorat på vägen?
Heidi Hakala, journalist och debuterande författare med romanen ”Bara lite till”, föreläser om duktighetssyndrom och de orimliga krav som sociala medier och prestationssamhället skapar.

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/MfY5dtPbCrjsy3a33

 

21.11.2018 Eftermiddag med temat ätstörningar

Auditoriet vid Lappvikens sjukhus, Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Ätstörningar medför ofta ett stort lidande och kan leda till depression, självdestruktivitet och social isolering. Vården syftar traditionellt till att korrigera undernäringstillståndet, normalisera ätandet och råda bot på de psykiska symtomen. Genom att lägga mer fokus personens egna upplevelser bidrar vi till en ökad förståelse och bättre möjligheter till återhämtning. Välkommen till en viktig eftermiddag som syftar till ökad förståelse för och kunskap om ätstörningar!

14.00 - 15.00 Filosofen Åsa Slotte forskar i medicinens filosofi och skriver om diagnostik och psykiatri ur ett etiskt perspektiv och granskar i sin avhandling kvinnors erfarenheter av speciellt anorexi och ätstörningar.

15.00 - 15.30 Paus. Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

15.30 - 16.15 Ira Zetterborg och Julia Backman, sjukskötare vid Ätstörningscentrum, ger oss en titt in i ätstörningsvardagen - om livet med en ätstörning, hur vården kan se ut och hur bemöta någon som har drabbats. Erfarenhetsexpert från Syli rf medverkar.

16.15 - 16.30 Frågor och diskussion.

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/MfY5dtPbCrjsy3a33


22.11.2018 Historisk rundvandring på Lappviken

Kom med på en tidsresa vid Lappvikens historiska sjukhus! Risto Ruuth tar oss på en historisk rundvandring i huset och omgivningen. Efter rundvandringen bjuder vi på kaffe med tilltugg och vacker sång av kören.
14.00-15.00 Historisk rundvandring. Vi träffas utanför Lappvikens café

15.00-16.00 Kaffe och sång i auditoriet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar