onsdag 24 juni 2020

Svara på vår enkät - var med och påverka!

Hjälp oss att sprida information och kunskap om hur coronaepidemin har inverkat på människors liv och vardag.

Genom att svara på vår enkät kan du bidra till att utveckla vår verksamhet så att vi kan erbjuda tillräckligt stöd. Dina svar kan också hjälpa oss att påverka i intressefrågor som rör just din vardag.

Enkäten riktar sig till personer med erfarenheter av psykisk ohälsa och kan besvaras anonymt.

Här hittar du enkäten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar