måndag 22 juni 2020

Vi efterlyser läsarberättelser

Foto: Mikaela Hjulfors

Vi arbetar som bäst med nästa nummer av tidningen Respons, och det numret kommer att ha naturen som tema. Vi vill gärna veta vad naturen betyder för just dig. På vilket sätt påverkar naturen dig? Om du vill – skriv och berätta för oss! Vi vill gärna publicera det du berättar i vår tidning (eller på vår blogg, om ni är många som skriver). Dina tankar kan nämligen vara oerhört värdefulla för någon annan att ta del av.

Om du vill berätta vad naturen betyder för dig, vänligen mejla din text (max 1500 tecken) och gärna en bild, till pernilla.nylund@fspc.fi. Senast den 7.8.2020 behöver vi ditt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar