tisdag 18 februari 2014

Ett bipolärt hjärta

Det talas allt mer om bipolär sjukdom. Om perioder av mani och depression och lugnet däremellan. Men vad är egentligen bipolär sjukdom? När man söker information om sjukdomen får man ofta svaret: "När man har bipolär sjukdom får man återkommande perioder av omväxlande mani och depression. I en manisk period är det vanligt att man har en förhöjd sinnesstämning, är överaktiv och behöver mindre sömn. Vid depression är man ofta nedstämd, håglös och känner sig trött på livet. Mellan sjukdomsperioderna är man vanligtvis helt frisk. Bipolär sjukdom är en av de tidigast beskrivna sjukdomarna. Redan 400 år före Kristus beskrev den grekiske filosofen Hippokrates tillståndet som melancholia och mania. Sjukdomen är vanlig, men fortfarande okänd för många".

För att sprida mer kunskap om bipolär sjukdom ordnas i Vasa den 18 mars ett seminarium som heter "Att leva med bipolär sjukdom". På plats finns bland andra Päivi Storgård och Rebecca Anserud som båda berättar hur det är att leva med denna sjukdom. Kom gärna med! Seminariet pågår mellan 9-15 och håller till vid Yrkesakademin i Gamla Vasa, nya auditoriet, Kungsgårdsvägen 37A. Mer info av ann-sofi.backgren@studiecentralen.fi eller 050-5222642. Här kan man läsa mer: http://www.fspc.fi/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar