torsdag 10 april 2014

Anhöriga i fokus

Hej på er! Lite kort om vad som är på gång - igår kväll ordnades Anhörigföreningens temakväll på Algården i Jakobstad. Camilla Pitkänen föreläste under temat "Utmattningsdepression ur den anhöriges perspektiv." Därefter diskussion kring temat.

                     Camilla Pitkänen

Hon delgav oss mycket bra information om skillnaden mellan utmattningssyndrom och utmattningsdepression och vilken typ av människor som är i riskzonen.  Risken att utveckla utmattningssyndrom drabbar oftare personer som:
- har svårt att hävda sig
- har svårt med problemlösning
- är starkt motiverade
- har dåliga arbetsförhållanden
- är ängsliga och rädda att bli involverade
- har svårt att ta beslut
- har svårt att sätta gränser
- har dåligt självförtroende
- är osäker på sig själv

Det pratades om att sårbarhetsfaktorer (de sista punkterna på listan) i kombination med dåliga arbetsförhållanden riskerar att få människor att utveckla utmattningssyndrom. Men detta under lång tid. Utmattningssyndrom är ingenting man får över en natt.

Idag på förmiddagen höll planeringsgruppen för Anhörigseminariet 2014 ett möte på Juthbacka i Nykarleby. I det här skedet är det klart att seminariet kommer att ordnas i slutet av september i Jakobstad och just nu försöker vi hitta intressanta föreläsare till seminariedagen. Mer information senare. Ha en fin dag alla! Hälsar Pernilla & Co

Planeringsgruppen: Karl-Göran Löfgren, Lasse Nygård, Eva Åstrand och Leena Pakkanen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar