tisdag 29 april 2014

Vi behöver förstärkning

Hej på er! Här kommer en efterlysning - vi behöver förstärkning till vårt regionkansli i Helsingfors. Kanske DU är vår nya regionsekreterare? Läs mer här:

Ledigt jobb

Styrelsen har lediganslagit ett regionsekreterarvikariat i södra Finland på Psykosociala förbundets regionkansli i Helsingfors. Arbetsplats:
Regionkansli, Eriksgatan 8 B, 00100 Helsingfors. Huvuduppgift: att sköta Psykosociala förbundets verksamhet i södra Finland. Anställningen börjar 1.8.2014 eller enligt överenskommelse och fortsätter fram till 4.5.2015 med möjlighet till förlängning. Till deluppgifterna hör att:

-   stöda och samarbeta med medlemsföreningarna i södra Finland genom kontinuerlig kontakt med dessa, och genom samarbete med förbundets informatör i fråga om

informationsspridning till dessa, samt genom stödjande av frivilligverksamheten i föreningarna.

 -  sköta intressebevakningen av mentalvården i södra Finland och även nationellt i samarbete med verksamhetsledaren och de juridiska ombuden anställda av SAMS. Hit hör också bevakning av rätten att få vård och service på svenska.

-  samarbeta med övriga mentalhälsoorganisationer och övriga svenska organisationer i aktuella frågor, och också sköta upprätthållandet av kontakter till dessa.

-  marknadsföra och informera om Psykosociala förbundets allmännyttiga verksamhet vid besök vid olika instanser, mässor, föreningar, verksamhetspunkter i södra Finlands region- kan ske i samarbete med övrig förbundspersonal.

-   representera förbundet i olika samarbetsorgan och nätverk, kan även representera förbundet i olika samarbetsgrupper istället för verksamhetsledaren.

-   inneha budgetansvar och sköta ekonomiuppföljning av regionsekreterarverksamheten

-   delta i förbundets styrelsemöten i enlighet med styrelsens beslut

-   medverka i redaktionsrådet för medlemstidningen Respons

Vi önskar att du som söker har lämplig utbildning och tidigare erfarenhet från social- och mentalvårdsområdet och vilja att arbeta med frågor som har med psykisk hälsa och ohälsa att göra. Om du därtill har förmåga att arbeta både självständigt och i team, datorvana, erfarenhet från föreningsvärlden samt utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska, då är det kanske just dig vi söker.

Fritt formulerad ansökan inlämnas antingen per post till:

Psykosociala förbundet rf, verksamhetsledare Bodil Viitanen, Solkullav. 65, 68600 Jakobstad eller per e-post bodil.viitanen@fspc.fi senast 12 maj.

Om du har frågor ring Bodil Viitanen, verksamhetsledare på tel. 06-7232515 eller 050-5251243.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar