torsdag 4 december 2014

Nya Respons ute nu!

Tjohoo! Årets sista nummer av vår medlemstidning Respons kom precis från tryckeriet!
44 sidor intressant läsning för den som gillar texter om psykisk hälsa, personintervjuer, olika behandlingsformer, berättelser från våra rehabiliteringskurser, och mycket annat. Och så är den här tidningen en form av historik över förbundets 30 år. Vi firade vårt jubileum med en fin fest i Åbo i oktober och i tidningen finns förstås vimmelbilder.

Vill du beställa tidningen? Den kostar 20 euro per år och kan beställas från vår hemsida www.fspc.fi. Tidningen utkommer fyra gånger per år. Inom kort kan man även läsa tidningen i sin helhet elektroniskt på hemsidan, om man föredrar det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar