tisdag 30 december 2014

Om ungdomsarbetslöshet och närståendevård

Denna tisdag kan vi läsa om både ungdomsarbetslöshet och närståendevård i Vasabladet (30.12).
I Svenskösterbotten hör Vasa till topplaceringarna på listan över kommuner med högst ungdomsarbetslöshet. I hela Österbotten fanns det i slutet av november 1464 arbetslösa under 25 år. Det är nästan 300 fler än samma tid förra året, skriver Vbl.


Det här är synnerligen oroväckande siffror. Hur mår alla dessa unga vuxna som saknar sysselsättning? Studerar de vidare? Åker de utomlands? Tar de sig alls upp ur sängen om morgnarna?

Vi kan även läsa en intressant artikel om närståendevård. "Då en allt större andel av befolkningen blir äldre och ska bo hemma längre ökar de anhörigas ansvar för vården".
I dag finns det omkring 700 000 finländare som vid sodan om sitt eget jobb tar hand om en anhörig regelbundet. Ungefär 300 000 är närståendevårdare - av dem får cirka 40 000 lön för sitt arbete. Jag blir berörd när jag tänker på alla de närståendevårdare som tar hand om en familjemedlem utan att få det erkännande av staten som varje närståendevårdare förtjänar. När fokus ligger på den som är sjuk är det stor risk att den anhöriga glömmer ta hand om sig själv. Jonna Skand, koordinator för närståendevåd vid Folkhälsan i Nyland, träffar helt rätt när hon säger:
- Man hör politiker säga att människor vill bo hemma så länge som möjligt och att de ska få stöd och service hemma, att närstående ska hjälpa till och att närståendevården ska öka. Samtidigt säger de att befolkningen ska arbeta längre och heltid. Hur ska det gå ihop? De som ska vårda och ha omsorg om någon hemma är så vitt jag vet samma människor som samtidigt ska göra längre arbetskarriärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar