måndag 9 mars 2015

God vård kräver förändringar i lagen

Medborgarinitiativet Hyvä Hoito – God Vård kräver betydande förändringar i den nuvarande lagen
Enligt den i kraft varande lagen ( 785/1992) om patientens rättigheter  KAN man anmäla och ingripa i vårdfel och vanvård.  Enligt medborgarinitiativet för God Vård MÅSTE man anmäla och ingripa. Det låter så litet, men betyder i praktiken så mycket.
Startdatum för medborgarinitiativet är den 24.11.2014. Det behöver 50.000 röster före den 24.5.2015. Till dags dato har ca 600 stödförklaringar inlämnats.
Lördagen den 28.3 ordnas en riksomfattande kampanjdag för att samla in pappersblanketter. Undertecknare för initiativet är Melita Tulikoura, Anne-Caroline Manner och Vivica Antell-Silén. Beskyddare för kampanjen God Vård är den 102-årige krigsveteranen Hannes Hynönen. Stödpersoner är psykologen Pirkko Lahti, ärkebiskop emeritus John Vikström och psykiatern Kristian Wahlbeck.
Vi kräver att ovannämnda passus i lagtexten kompletteras enligt följande innehåll ur den svenska  Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001;453) , dvs ”att samtliga medarbetare i verksamheten är skyldiga att rapportera missförhållanden. Information om skyldigheten att rapportera ska ges till dem som omfattas av skyldigheten. Det ska också finnas rutiner för anmälan. Då ett missförhållande eller risk för missförhållande upptäcks, ska detta utredas, dokumenteras, avhjälpas och undanröjas”, citerar Melita Tulikoura ur initiativet.
” När vi får ihop 50.000 namn har folket sagt sitt. Då måste initiativet behandlas i riksdagen.”
Sjukvården är i kris
Vår sjukvård är i djup kris. Fackförbundet SuPer publicerade nyligen en utredning över tillståndet inom hemsjukvården. Tehy har framfört sin oro, bl.a. över att allt fler unga sjukskötare byter yrke i besvikelsen över tunga arbetsförhållanden och den ringa uppskattning vårdarna får för sitt jobb.
Avsikten är inte att skuldbelägga vårdpersonalen
Syftet med initiativet är inte att skuldbelägga vårdbersonalen för vanvård, utan att effektivera lagar och förordningar i praktiken.
”Vårt viktigaste mål är att underlätta situationen för vårdpersonalen. Det är inte rättvist att de ska bära allt ansvar ensamma. Via en komplettering av lagen vill vi minska den känsla av otillräcklighet och illamående, som råder bland vårdpersonalen. En lagändring ger dem ett juridiskt redskap att ingripa i missförhållanden och rapportera dem. Det gör situationen tydlig och klar”, säger Tulikoura.
”Efter en ändring av lagen slipper en sjukskötare välja mellan att rapportera eller inte rapportera. Då måste hen göra det”, fortsätter hon.

Som det nu är lider alla och mår dåligt
Patienterna, de anhöriga, vårdpersonalen är de som lider mest av situationen. Alla drar fördel av medborgarinitiativet, som tryggar och befrämjar en god vård och ett gott bemötande.

”Vi talar här om hela nationens skam. Det kan finnas hur många divergerande åsikter som helst, men allra värst är att beslutsfattarna tillåter situationen fortsätta genom att förtiga fakta och tysta ner en konstruktiv diskussion om uppdagade fall av vanvård och respektlöst bemötande”, avslutar Melita Tulikoura.
Tilläggsinformation:Melita Tulikoura, gsm 040-551 4592Anne Manner, gsm 050-5606639www.medborgarinitiativ.fi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar