måndag 14 september 2015

Om att förebygga marginalisering

Välkomna på en seminariedag om att förebygga marginalisering bland unga 3.11.2015 i Vasa!
Finlands Svenska Socialförbund r.f. är arrangörer och dagens huvudföreläsare är författare, föreläsare, rådgivare om utanförskap och utsatthet Lasse Mattila. Han är utbildad socionom med 20 års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, är författare till böckerna ”Att förebygga livslångt utanförskap” och ”Att bygga bärande relationer”, samt har en bakgrund som maskrosbarn. (Läs mer på www.lassemattila.com).

Under dagen får vi även höra om vad som görs nationellt för att förebygga marginalisering och exempel på verksamhet i Åbo och Vasa där man hjälper och stöder unga.
Bindande anmälan senast 20.10 till kansli@fssf.fi. Deltagaravgift 90 euro för FSSF:s medlemmar och 105 euro för övriga. I avgiften ingår morgon- och eftermiddagskaffe, lunch samt föreläsningsmaterialet.
Platsen är YH Novia, Seriegatan 2 i Vasa.

PROGRAM

9.30 Välkomstkaffe och anmälan
9.50 Inledning
10.00 Vad görs på nationell nivå för att förebygga marginalisering?
Georg Henrik Wrede, direktör, undervisnings- och kulturministeriet
10.45 Lågtröskelverksamhet för unga med missbruksproblematik
Anne Jussila, handledare, familjeterapeut, A-klinikstiftelsen i Åbo Föreläsningen hålls på finska.
11.45 Lunch
12.30 Uppsökande ungdomsverksamhet
Johanna Mickos, pedagogisk handledare, Föregångarna
13.00 Att bryta och förebygga utanförskap
Lasse Mattila, författare, rådgivare, socionom
14.00 Kaffe
14.30 Lasse Mattila fortsätter
15.30 Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar