onsdag 9 september 2015

Självmord kan förhindras

Torsdagen den 10.9 infaller den internationella dagen för förebyggande av självmord. Den här dagen har Psykosociala förbundet uppmärksammat bland annat genom en insändare i Hufvudstadsbladet.Vi har i Finland fått ett löfte av regeringen om ett program som ska främja psykisk hälsa. Äntligen tagit ett steg i rätt riktning! Landets självmordsstatistik har varit hög och vi behöver få ner siffrorna. OECD uppmärksammade i sin rapport 8.7.2014 Finlands höga självmordsstatistik (varje år begår omkring 1000 personer självmord i Finland). 
Självmord kan förhindras och förebyggas med stöd från samhällets sida. Det behövs en omstrukturering av vård och service. Den öppna vården behöver utvecklas. Det har sagts många gånger under de senaste 25 åren, att den öppna vården bör utvecklas för målgruppen personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Samma budskap, samma oro och samma problem och budskap om bristande öppenvård ventilerades på 1980- och 1990-talet. Men nu talar vi äntligen om hur vi behöver och kan börja utveckla öppnavården, service och socialt stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Psykosociala förbundet ser det som mycket viktigt att programmet inte misslyckas utan att man på allvar tar itu med handlingsplaner för att komma framåt kring dessa frågor. 

Bland annat detta skriver vår verksamhetsledare Bodil Viitanen i sin insändare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar