onsdag 23 mars 2016

Hur bemöter vi unga?

På seminariet som ordnades av Psykosociala ungdomsföreningen Acceptans i Helsingfors på tisdagen 22 mars lyftes viktiga aspekter fram  vad gäller bemötande av unga. Teamledare Robert Nilsson från Helsingfors mission berättade om arbetet inom krisjouren för unga. Minsta gemensamma nämnaren är ensamhet bland de som tar kontakt till krisjouren. 130 år har organisationen existerat. Att jobba mot ensamhet är deras mission och uppgift.
- Tid och närvaro leder till bra bemötande, påminner han. Detta är viktigt i bemötande och verkar vara lyxvara idag. 
Teatergruppen Hekates framförande var starkt och berörde publiken. Erfarenheter och känslor av och kring bemötande fick många att känna igen sig antingen som hjälpsökande ung, anhörig eller yrkesmänniska. Lillemor Gustavsson från Folkhälsan avslutade seminariet med sina erfarenheter och kunskap kring bemötande från sitt arbete i tonårspolikliniken som socialarbetare och terapeut.

Tack Acceptans för ett lyckat seminarium!
Bodil Viitanen, verksamhetsledare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar