måndag 14 mars 2016

Supermötesmåndag

Vi  har en supermötesmåndag här på huvudkansliet i Jakobstad idag med personalmöte, möte med juridiskt ombud och ett styrelsemöte på det. Mycket på en gång alltså. Tillsammans med juridiska ombuden Erik Munsterhjelm och Robin Lindberg från SAMS diskuterar vi aktuella intressebevakningsfrågor, vad som är på gång ute på fältet och hur vi som förbund kan påverka i de stora frågor som berör vår målgrupp. Det händer mycket i Finland just nu inom social- och hälsovårdsområdet, stora reformer på kommande och mycket att fundera på. Därför är det oerhört värdefullt att ha juridiskt ombud till hands, som kan svara på frågor om den pågående processen.
Tack för besöket!


 
Juridiska ombuden Erik Munsterhjelm och Robin Lindberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar