torsdag 21 april 2016

Vårmöte och nya erfarenhetsexperter!

Vi har två intensiva dagar i Helsingfors bakom oss och tänker här bjuda på några bilder om lite text om dagarna som gått. Den första dagen hölls förbundets vårmöte på G18, där cirka 40 personer deltog. Vårmötesdagen inleddes med en lätt lunch och följdes av en välkomsthälsning av styrelseordförande Christer Rönnlund. 

Psykosociala förbundets verksamhetsledare Bodil Viitanen och styrelseordförande Christer Rönnlund.


Deltagarna fick därefter se en 2 minuter lång video om "Gipshjärtat" som Monica Björkell-Ruhl har donerat till förbundet. Förbundets verksamhetsledare Bodil Viitanen tackade Monica Björkell-Ruhl med en blomma.
Före själva vårmötet fick deltagarna även lyssna till en föreläsning om föreningskunskap som hölls av Stefan Andersson, personaladministratör på SFV. Han berättade bland annat att det i Finland finns omkring 135 000 registrerade föreningar och man räknar med sammanlagt 15 miljoner föreningsmedlemskap.
- Det här innebär att 53 procent av finlandssvenskarna är aktiva i åtminstone en förening. Och många av oss är med i flera föreningar, säger Stefan Andersson.
I sin föreläsning talade han även om de grundläggande principerna i föreningslivet; frivilligheten, demokrati, jämlikhet och icke vinstbringande verksamhet.
- För att kunna registrera en ny förening behövs en styrelse med åtminstone tre medlemmar. Har man det är det fritt fram att grunda en ny förening.
Vårmötet blev en rätt kort historia där bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse godkändes och klubbades av. Vårmötet kom även med en skrivelse som skickades ut i form av en insändare till alla finlandssvenska tidningar.
Höstmöte kommer att hållas den 28-29 oktober i Vasa.

Dag 2 fick vi ta del av ett mycket givande, rörande och fint slutseminarium för de nyblivna erfarenhetsexperterna. En erfarenhetsexpert är en person som har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och som har egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, antingen genom att själv ha haft problem, återhämtat sig, eller i egenskap av närstående.
Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka som utbildare, föreläsare, ledare för grupper eller som stödpersoner. Bland annat. Erfarenhetsexpertutbildningen har ordnats i samarbete mellan Kran rf, Psykosociala förbundet och KoKoA rf.

Nyutbildade erfarenhetsexperter!

Under dagen fick vi höra Leila Kronqvist och Kristina Karlsson berätta om dagcenter Hyddans verksamhet i Nykarleby, Österbotten. En plats som har betytt oerhört mycket för många människor.
- Hyddan är en plats där man får vara, utan krav. Man får vara precis som man är, säger Leila Kronqvist som varit verksamhetsledare på Hyddan i 14 år.

Kristina Karlsson.


Vi fick även ta del av Celinda Byskatas gripande föreläsning "Du som ser så frisk ut!" - att leva med en osynlig sjukdom. Celinda är 37 år, trebarnsmamma och företagare. Hon är även sjuk. Sedan år 2009 har hon diagnosticerats med svår, återkommande depression, utmattningsdepression, social ångest och panikångest. Bland annat. Hon berättar på ett avskalat och sakligt sätt om sitt mående, utan att på något sätt försköna verkligheten.Om hur vardagen kan se ut när man har ångest, om alla "goda råd" som personer i omgivningen kommer med, om vården hon fått och hur den har hjälpt henne, och hur det känns när man har så mycket i sitt bagage att man inte orkar bära det längre...

Tack för din berättelse, Celinda! Och grattis säger vi till alla nyutbildade erfarenhetsexperter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar