måndag 28 december 2015

Kurs för unga med ångest eller depression

I april 2016 startar en tredelad rehabiliteringskurs för unga i Svenskfinland som har lindrig eller medelsvår depression eller ångest. Är du 16-30 år, studerande, i arbetslivet eller på väg att återgå till arbete/studier och har depression eller panik- och ångeststörningar? Då kanske den här rehabiliteringskursen är något för dig. Psykosociala förbundet arrangerar kursen och platsen är Härmä kuntokeskus. Tidpunkterna är 11.4-15.4, 12.9-16.9 och 21.11-25.11.

Målsättningen är bland annat att säkerställa och förbättra funktionsförmågan i vardagen, att stärka självkännedomen och att stöda den personliga utvecklingen. Det gör man genom att erbjuda information, stöd och handledning både individuellt och i grupp. Med gruppens stöd uppmuntras klienten till självständigt arbete och till att förstärka återhämtningsprocessen.
Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. FPA-reseersättning.

Vill du veta mer? Kontakta rehabiliteringschef Ann-Charlott Rastas 06-7232517, ann-charlott.rastas@fspc.fi eller rehabiliteringsrådgivare Camilla Roslund-Nordling 050-4096640, camilla.roslund-nordling@fspc.fi.
 
 
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar